CENTRUM HELEND INZICHT - GENEZEN OP ZIELSNIVEAU

banner centrum helend inzicht 05

Ervaring Jaap

Tijdens de behandeling gaf je in twee achtereenvolgende sessies eerst een intensieve healing waarbij je negatieve gevoelens bij mij weg haalde.
Ik moest hierbij heel veel huilen. Dat huilen kwam vanuit heel diep. Het huilen gaf een enorme opluchting. Daarna gaf je me positieve energie terug.

Het tweede deel van elke behandeling bestond hieruit dat je me terug voerde naar mijn verleden. Hierbij werd ik gedurende enige tijd opnieuw het jongetje van ongeveer 8 jaar. In een soort reisje door de tijd kwam ik in steeds andere situaties terecht en vroeg je om te omschrijven hoe die situaties op mij over kwamen.

Na afloop van de sessie werd mij het volgende duidelijk: sommige akelige en negatieve ervaringen uit mijn jeugd, ervaringen waar ik ruim 50 jaar mee geworsteld had, bleken nu hun akelige en negatieve lading volkomen verloren te hebben. Er zijn in mijn verleden dingen gebeurd waar ik als kind geestelijk gezien niet mee kon omgaan. Ik had ze maar half begrepen en ook nog verkeerd geïnterpreteerd met mijn kinderverstand en mijn nog geringe levenservaring. Bovendien was ik een overgevoelig kind. Daardoor verwerkte ik sommige situaties niet en bleven ze in mijn geheugen zitten zoals ik ze als kind beleefd had: beangstigend, onbegrijpelijk en geladen met gevoelens van verdriet. Als ik nu als volwassen man soortgelijke situaties mee zou maken, zou ik ze wel begrijpen en kunnen plaatsen en zouden ze me gevoelsmatig niet of nauwelijks pijn kunnen doen of bang kunnen maken. Ik ben nu veel meer gehard door het leven en heb een hoop levenservaring opgedaan.

Het mooie van jouw methode is dat er tijdens de behandeling absoluut geen gevoelens van angst of verdriet worden opgeroepen.
De exacte herinneringen die me dwars zaten werden NIET opnieuw opgeroepen en daardoor ook NIET de akelige emoties die ermee verbonden waren. Ik kreeg alleen heel andere INZICHTEN EN GEVOELENS OVER DE PERIODE waarin de gebeurtenissen hebben plaatsgehad. Denk ik nu terug aan die tijd, dan beleef ik mijn herinneringen, ook de voorheen ook de voorheen emotioneel negatief beladen herinneringen, als gewoon bij het leven horend. Maar de verandering aan inzicht over deze periode gaat veel verder dan deze periode alleen.

Mijn hele leven en alles wat ik daarin heb meegemaakt, ga ik nu heel anders zien. En dit inzicht, deze nieuwe positieve kijk op mijn leven, is voor mij van onschatbare waarde. Ik kan er nu volkomen in berusten dat dingen in mijn leven nu eenmaal anders zijn gelopen dan ik voorheen gewenst had en ben nu ontzettend dankbaar voor de dingen in mijn leven die me gelukkig hebben gemaakt. Die mooie herinneringen nemen het grootste deel van mijn denken in beslag. Ik kan hierdoor ook berusten in mijn naderend sterven. Ik koester mijn mooie herinneringen met Jeanne en kwel mezelf niet langer met akelige hersenspinsels.
Jammer dat ik door de snel toenemende verslechtering van mijn conditie de reis naar Renkum niet meer kon maken.
Ik had graag nog meer van deze behandelingen willen mee maken, maar, zoals zojuist gezegd Jolette, ik ben dankbaar voor de inzichten die je me hebt gegeven en laat die dankbaarheid niet meer overschaduwen.

Lieve Jolette, ik hoop dat je nog veel mensen mag helpen zoals je mij geholpen hebt.

Jaap