CENTRUM HELEND INZICHT - GENEZEN OP ZIELSNIVEAU

banner centrum helend inzicht 05

Genezen door helende intentie

"Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf?" Lao-Tzu

 

hand 2634753 1920

Lynne McTaggert beschrijft in haar boek: Het intentie effect; The power of eight, vele wetenschappelijke onderzoeken over de kracht van helende intentie. Ze ontdekte, dat wanneer een groep van acht mensen op hetzelfde moment een helende intentie uitzendt, dit de meest krachtige healing is die je kunt krijgen. Zowel voor de ontvanger als voor de zenders!

De Italiaanse neurowetenschapper Giacomo Rizzolati ontdekte, dat wanneer je bij iemand een daad of een emotie waarneemt en je probeert die te begrijpen, in jou diezelfde neuronen worden geactiveerd, alsof je die daad eveneens uitvoert of dezelfde emoties voelt. De neuronen die deze hersengolven ‘imiteren’ noemt hij spiegelneuronen.
De zenders van het groepje van acht stemden zich af op de ontvanger en na het zenden van de helende intentie ervoeren ze zelf meer rust in hun leven, de contacten met hun medemens werden makkelijker, geldproblemen losten op, etc. Dit reboundeffect  was een weerspiegeling van de helende energie die ze uitzonden.

Wanneer iemand om genezing vraagt trilt je eigen behoefte aan genezing diep in je mee. Elke keer dat je deelneemt aan een healing als zender, heel je ook een deel van jezelf.

Verbondenheid

Tijdens de experimenten werd aan de deelnemers gevraagd om een bepaalde helende intentie uit te zenden vanuit hun hart en zich de persoon of situatie voor te stellen als genezen. Deze experimenten werden ook uitgevoerd via het internet.Tijdens de experimenten ervoeren vele deelnemers bijzondere sensaties: warmte, tintelingen, het gevoel dat de tijd stil stond, extase, etc. Velen beschrijven een overweldigend gevoel van eenwording met de andere deelnemers en een enorme betrokkenheid vanuit de ziel. Ze voelden zich verbonden met alles en iedereen, vanuit een gevoel van vreugde.

Verbondenheid heeft niets te maken met nabijheid, maar alles met je collectieve vermogen om te creëren. Het enige wat voor die verbinding nodig is, is eensgezind verklaren, wat je wilt.

Altruïsme

Vele studies hebben aangetoond dat altruïsme (onbaatzuchtigheid. Iets voor een ander doen, zonder er iets voor terug te verwachten.) de meest krachtige transformerende gemoedstoestand is, die er bestaat. Belangrijk is dat je elke verwachting omtrent de uitkomst loslaat. De genezing zit geheel en al in je deelname, in het verlangen om met één stem te spreken. Er zijn zelfs vermoedens dat de dicipelen van Jezus op deze manier mensen genazen. Een gezamelijk gestuurde intentie of gebed zet iets in werking wat buiten tijd en ruimte omgaat. Het gaat voorbij het ego, waardoor de magie van het universum zijn werk kan doen.

De meest fundamentele belofte die je aan elkaar kunt geven, de meest fundamentele sociale afspraak die je met elkaar kunt maken, is elkaar bij te staan in tegenspoed: Ik ben er voor je. Om je te ontwikkelen is het noodzakelijk, dat je op elk moment van je leven weet, dat er ergens daarbuiten, iemand is die achter je staat. Wanneer een groepje van acht mensen zich wekelijks met elkaar verbindt om elkaar te helen, wordt aan deze belofte voldaan en dit werkt enorm ondersteunend bij je innerlijke groei.

Je eigen groep van 8 - Powering-up methode

Om een helende intentie te sturen en bij te dragen aan de genezing van anderen en jezelf hoef je dus geen speciale opleiding te volgen of specifieke kennis te hebben. Het meest belangrijk is, dat je een ander graag vanuit je hart wilt bijstaan.Een groep van 8 mensen blijkt het optimale aantal te zijn om een groepsgevoel te creëren. Je mag elkaar in levenden lijve ontmoeten of virtueel. Spreek met elkaar af om je 1x in de week met elkaar te verbinden en een helende intentie voor iemand (uit de groep) te doen. Voordat je aan de helende intentie begint, doe je gezamenlijk met de groep een Powering-Up. Deze bestaat uit de volgende stappen: (ze worden uitvoerig beschreven in het boek: Het intentie effect en zijn te vinden op you tube.)

1. Kies een intentieruimte
2. Verhoog je concentratie door een paar keer diep adem te halen en te mediteren
3. Bereik een piekintensiteit door aanwezig te zijn in het heden
4. Kom op dezelfde golflengte door je te richten op compassie en door een zinvolle verbinding tot stand te brengen.
5. Spreek je intentie uit en maak die specifiek. Laat hem zakken van je hoofd naar je hart
6. Repeteer in gedachten elk moment je intentie, voel het met al je zintuigen
7. Visualiseer levendig en tot in het detail je intentie als een gerealiseerd doel (alsof het al zo is)
8. Stap opzij; geef je over aan de kracht van het universum en laat de uitkomst los

Door als groep bezig te zijn met helende intenties, ga je meer synchroniciteit ervaren in je leven. Je hebt ‘toevallige’ ontmoetingen, mensen benaderen je liefdevoller, dingen vallen op z’n plek, etc. Door samen gebruik te maken van de collectieve energie die vrijkomt als je gedachtekracht bundelt, maak je de wereld om je heen mooier, liefdevoller en je heelt anderen en jezelf. 

Opmerking:Wegens persoonlijke omstandigheden is mijn praktijk voor onbepaalde tijd gesloten. Ik sta op een nieuw kruispunt in mijn leven en ik heb de tijd en de ruimte nodig om diepgaand te voelen waar mijn nieuwe weg heen leidt. Liefs, Jolette