CENTRUM HELEND INZICHT - GENEZEN OP ZIELSNIVEAU

banner centrum helend inzicht 05

Het familiepatroon doorbreken

Mensen die mij vanIMG 20170605 WA0011 dichtbij kennen, weten dat ik al zo’n 20 jaar lang geen contact heb met mijn familie. Sinds de scheiding van mijn ex-man twee jaar geleden, zie ik ook mijn schoonfamilie niet meer. Niet dat er ruzie is geweest, het resoneert gewoon niet meer. De enige familie die ik zie, zijn mijn kinderen, hun aanverwanten en mijn kleinkinderen. Mijn vrienden beschouw ik als mijn zielsfamilie.

 


Mijn keuze
Het moment dat ik voor de eerste keer het contact met mijn ouders verbrak staat me nog helder voor ogen. Het was geen rationeel besluit, maar kwam voort uit een innerlijk weten. Ik zie mezelf nog zitten op de bank; ik was 23 jaar oud en had een drie maanden oude dochter met een ernstige zeldzame chronische bloedafwijking. De doctoren wisten daardoor niet, hoe oud ze zou worden.

Ik voelde in mijn hart, dat ik het contact met mijn ouders moest verbreken om ruimte te krijgen voor mezelf. Jarenlang had ik de ouderlijke rol op me genomen en alles gedragen in het gezin. Dat ging door, ook toen ik al op mezelf woonde. Ik voelde me verantwoordelijk voor alles en iedereen en had geen idee, hoe ik voor mezelf moest kiezen. Door de geboorte van mijn dochter kwam er een grote beschermingsdrang in me op. Ik voelde heel sterk, dat zij niet mocht meemaken, wat ik had meegemaakt, want haar leven met haar ziekte en alles wat daarbij kwam kijken, was al zwaar genoeg.

Doordat ik voor mezelf en mijn eigen gezin koos, werden mijn ouders op zichzelf teruggeworpen en kregen zij de kans verantwoording te nemen voor zichzelf en met name voor mijn verstandelijk gehandicapte zus. Jarenlang had ik die verantwoording op me genomen en ik werd daarvoor geprezen door volwassenen en maatschappelijk werkers ; maar het was niet mijn taak. Ik ging eraan kapot en had een groot gat in mijn hart. Dat zag niemand, doordat ik me zo sterk hield. Ik wilde niet ook nog een last voor mijn ouders zijn, dus hield ik me groot: groter dan ik eigenlijk was. Ik was wijs voor mijn leeftijd en zorgde voor zoveel mogelijk harmonie in het gezin, door als bliksemafleider te fungeren voor mijn vaders woede-uitbarstingen. Ik was er een kei in om hem af te leiden, als hij dreigde te ontsporen.Herstel onmogelijk Voor mezelf kiezen was doodeng. Ik vond het moeilijk om met name mijn zus los te laten en haar achter te laten bij mijn ouders. Via mijn zusje hoorde ik, dat na een aantal jaren en ingrijpende gebeurtenissen mijn ouders wel degelijk de verantwoording voor haar hebben genomen en een goede oplossing voor haar hebben gecreëerd. Doordat ik ertussen uit ben gestapt, kregen zij de kans om dit te doen. Helaas was het niet mogelijk om het contact te herstellen, doordat zij mij blijven verwijten, dat ik voor mijzelf heb gekozen. Ze hebben een ander perspectief op de situatie dan ik.              

Voor mezelf kiezen
Elke keer in mijn leven als ik voor de keus stond om voor mezelf te kiezen, betekende het dat ik mensen moest loslaten. Een thema in mijn leven. Mijn ziel wilde leren te overleven en onafhankelijk te zijn. Elke keer als ik voor mezelf koos, leverde het rust op voor mezelf; al was ik steeds weer verschrikkelijk verdrietig, dat het niet lukte om het op te lossen met de ander. Het was gewoonweg niet de bedoeling.
Tot het moment dat mijn essentiële kwaliteit geboren werd. In de spirituele horoscoop staat de zwarte maan voor je essentiële kwaliteit; je Hogere Zelf. Mijn zwarte maan staat in het zevende huis in tweelingen. Mijn essentiële kwaliteit is relateren en ik verbind me door te communiceren. Juist daar waar ik op ben afgewezen, ligt mijn grootste kracht. Dit zie ik ook terug in de horoscopen en tijdens de sessies die ik doe met cliënten. Daarom is het belangrijk om je bewust te worden van, wie je echt bent in essentie en te leren vertrouwen op je intuïtie; je innerlijke stem.
Trouw zijn aan jezelf is één van de moeilijkste dingen om te doen, omdat het vaak tegen alles ingaat, wat je aardse ik heeft geleerd om te overleven. Je bent gewend je aan te passen aan de familiepatronen en het wordt vaak niet gewaardeerd, als je daar niet in meegaat. Voor jezelf kiezen betekent onder andere, dat je:
je eigen waarheid spreekt,
opkomt voor jezelf,
je grenzen aangeeft,
accepteert als een ander niet wil veranderen en je je eigen weg gaat,
liefde en compassie voor jezelf voelt,
et cetera.
Puur uit angst om alleen te komen te staan, afgewezen te worden, liefde te verliezen, veiligheid te verliezen, et cetera, pas je je aan; ook al voelt het niet goed. De belangrijkste relatie die er is, is de relatie met jezelf. Als je uit liefde voor jezelf kiest, doe je ook het meest liefdevolle voor de ander. Ook al ervaart de ander dat niet zo; op een dieper niveau weet die ziel, dat dit waar is.

De beloning
Door een familiepatroon te doorbreken creëer je energetisch een nieuwe weg, voor de zielen in de familielijn om te volgen. Mijn ziel heeft in dit leven de taak op zich genomen om een patroondoorbreker te zijn. Een patroon van onderdrukking en misbruik in de vrouwelijke lijn heb ik doorbroken. Mijn dochter en kleindochter zijn vrij van dit patroon en daar ben ik zielsgelukkig om.
Wanneer je je eigen pad volgt voel je je niet beter dan een ander. Ook niet meer in je recht of uitverkoren. Dat zijn juist een karakteristieken van je ego. Je ego is altijd gericht op de ander(en). Het pad van je ziel is gericht op jezelf en is stil en bescheiden. Je gaat dit pad alleen. Het wordt ook wel het pad van de held genoemd. Alles wat je ervaart en iedereen die daarbij betrokken is, hoort erbij om je bewust te worden van je zelf. Of je nou ‘dader’ bent of 'slachtoffer’. Je volgt dit pad om geen andere reden, dan je bewust te willen worden van jezelf; hoe eenzaam het vaak ook voelt. Dit doe je door de relatie met je zelf, je ziel, prioriteit nummer één te maken. Er is moed voor nodig om echt je eigen weg te gaan en te luisteren naar je hart, maar de beloning is groot. Mijn spirituele horoscoop en de innerlijke reizen die ik zelf heb ondergaan, gaven mij inzicht in mijzelf en hebben mij ondersteund bij dit proces. Je bewust worden van je Zelf is het mooiste en belangrijkste cadeau wat je jezelf kunt geven.   

Opmerking: Wegens persoonlijke omstandigheden is mijn praktijk voor onbepaalde tijd gesloten. Ik sta op een nieuw kruispunt in mijn leven en ik heb de tijd en de ruimte nodig om diepgaand te voelen waar mijn nieuwe weg heen leidt. Liefs, Jolette