CENTRUM HELEND INZICHT - GENEZEN OP ZIELSNIVEAU

banner centrum helend inzicht 05

In The Vortex

whirlwind 3 311331 1280Een vortex is een werveling van energie. De vortex is een begrip. dat door Abraham Hicks is geïntroduceerd. Hij gaat er vanuit, dat alles waar je om vraagt, je wordt gegeven door het Universum. Maar, om te ontvangen wat je wenst, moet je in de vortex zijn.

Zonder dat je het weet, zendt je voortdurend vibraties uit. Alles wat je denkt en geloofd heeft een bepaalde frequentie en gelijke frequenties trekken elkaar aan.

Om datgene aan te trekken wat je wenst, moet je datgene uitzenden wat je wenst. Bijvoorbeeld: je wil graag een partner. Je bent niet in de vortex als je denkt: Alle leuke mannen zijn al bezet. Ik houd er niet van om alleen te zijn. Mijn vriendin heeft wel een partner, ik wil ook iemand die van mij houdt, etc.

Je bent wel in de vortex als je denkt: Ik wil graag een man om mijn leven mee te delen, die net zo van reizen houdt als ik. Ik verheug me er nu al op, wat we allemaal gaan ervaren samen en wat voor een leuke gesprekken we samen gaan hebben, etc.

Het gaat om een verandering in je denken en in je gevoel.

De volgende oefening helpt je deze verandering te maken. Gebruik hiervoor het formulier, wat onderaan de vragen staat.

 

♥ Kies een negatieve gedachte die je wil transformeren in een positieve gedachte. Bijvoorbeeld: ik ben bang dat ik nooit meer een partner krijg.

♥ Ga in jezelf op zoek naar datgene, wat je wel wenst en schrijf dat in het middelste hart; zie de tekening hieronder. Bijvoorbeeld: een lieve partner om je leven mee te delen.

♥ Schrijf nu in het hart midden boven iets, wat je al geloofd. Bijvoorbeeld: ik ben blij, dat er mannen zijn op deze aarde.

♥ Schrijf in het tweede hart weer een positieve overtuiging die je al hebt.
Ik krijg altijd veel hulp van de mannen die ik al ken; daar ben ik echt dankbaar voor.

♥ In het derde hart schrijf je nog een positieve overtuiging die je al hebt. Er zijn heel veel alleenstaande mannen en daar is er zeker één bij, die bij mij past.

♥ Wanneer je alle 8 harten op deze manier hebt ingevuld, zoek je een nieuwe positieve overtuiging. Bijvoorbeeld: Mijn nieuwe partner en ik maken mooie reizen en hebben veel plezier samen.

♥ Schrijf dit nieuwe focus punt in grote letters om het middelste hart heen.

 

docxMijn_hartenwens.docx