CENTRUM HELEND INZICHT - GENEZEN OP ZIELSNIVEAU

banner centrum helend inzicht 05

  • Home
  • Blog
  • Draag met één oefening bij aan een betere wereld

Draag met één oefening bij aan een betere wereld

IMG 7768 1Je leeft in een tijd, waarin er grote structurele veranderingen plaatsvinden in de wereld. Een tijd waarin oude structuren afbrokkelen. Dit heeft chaos tot gevolg. Vanuit die chaos worden voorzichtig nieuwe structuren opgebouwd.

Er zijn altijd krachten, groepen, mensen, die proberen deze veranderingen tegen te houden. Denk maar aan je eigen kennissen- en vriendenkring. Wanneer je zelf verandert, zijn er altijd mensen die daar een beetje bang van worden. Ze willen liever de oude jij, want die was bekend. Ze denken baat te hebben bij het oude vast te houden.

Zo gaat het ook met de grotere krachten in de maatschappij en in de wereld. De mensen aan de macht, die de touwtjes in handen hebben, geven niet graag vrijwillig hun macht op en hun daaruit voortvloeiende rijkdom weg. Door de massa angst aan te jagen en te controleren, proberen ze de status quo te behouden, of erger nog, hun eigen macht te vergroten. Simpelweg, omdat ze niet anders weten. Ze denken dat deze macht hen gelukkig maakt. De hogere gevoelens van liefde, compassie en eenheid kennen ze (nog) niet.

Zelf bijdragen

Hoe je zelf het meest bijdraagt aan de collectieve verandering, is door je eigen frequentie (energie) hoog te houden. Besef, dat wat er buiten je gebeurt, een afspiegeling is van het collectieve geloof, dat we machteloze slachtoffers zijn. Niets is minder waar.

Door feitelijk niet te reageren op de angstfrequentie, maar juist in een staat van vrede en liefde te blijven, neem je bezit van je eigen kracht. Voel je angst; maak er dan contact mee en laat het helemaal toe, dan lost het vanzelf op. Help waar je kunt, als er fysiek slachtoffers zijn gevallen, maar verlaag je frequentie niet door angst en verwarring uit te zenden. Zie het gebeuren als een signaal, om je bewust te worden wat jezelf uitzendt.

Hoe meer mensen hun frequentie verhogen en eigen kracht versterken hoe sneller de transformatie plaatsvindt.

Oefening

Een fijne oefening hiervoor, helpt je hierbij; Ga met je bewustzijn je hart in. Maak dan vanuit je hart verbinding met de aarde. Wanneer je je goed verbonden voelt, versterk je de energie in je hart. Laat jezelf steeds groter worden van binnenuit. Visualiseer dan de aarde, met al haar bewoners en zie, voel, hoor en ruik hoe gelukkig, geïnspireerd en vreugdevol iedereen is. Alles is in harmonie met elkaar. Probeer dit beeld zo levendig mogelijk te maken, met gebruik van al je zintuigen. Kom dan langzaam terug.